KWMATIK

Firma nie posiada stacjonarnego sklepu, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail (w dniach 8-19.07.2019 firma zamknięta z powodu urlopu)

Dostępne opcje zakupów urządzeń firmy KWMATIK i formy kontaktu:

Administratorem danych jest firma KWMATIK . KWMATIK przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, KWMATIK wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą (zwanymi Osobami, których dane dotyczą). W celu zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, KWMATIK jest zobowiązany do informowania osoby, których dane są przetwarzane, o szczegółach związanych z przetwarzaniem tych danych. Dane są przetwarzane w celu finalizacji zamówienia, czyli dostarczenia produktu we wskazane miejsca, informacje nadmiarowe będą usuwane . W przypadku kontaktu w celu zadania pytania podanie danych jest dobrowolne.Dane mogą być usunięte na żądanie w każdej chwili.

e-mail
Numer telefonu i e-mail do kontaktu z KWMATIK
PROMYK v1.11 na koncercie
Koncert w mieście Sława i światła DMX512 obsługiwane przez konwerter ArtNet Dmx512 "PROMYK v1.11"